חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4800-01
שם הקורס הנדסת מיקרוגלים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' אליהו גרביצרו קשר
מרצה ד"ר חונה גרבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jerby@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 329
צור קשר דוא"ל: khona@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: תמסורת גלים ומערכות מפולגות
מבוא למערכות מבוססות מיקרוגל ורכיבי מיקרוגל. רעש במערכות מיקרוגל. תורת הרשת למיקרוגלים, משפט ההדדיות, מטריצות אימפדנס, פיזור והעברה. ניתוח וסיווג מובילי גלים. גלבו מלבני: אופני TE ו- TM, דיספרסיה, הפסדים. גלבו גלילי ואופנים גבוהים בקו קואקסיאלי. תורת הרשת לגלבו. ניתוח אי רציפויות בגלבו. ערור גלבו. מהודים וצימוד למהודים. תורת ההפרעות למהודים. מנחי גלים מישוריים. קוי מיקרוסטריפ.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתמסורת גלים ומערכות מפולג (05123526) אושדות וגלים אלקטרו מגנטיים (05122526)


tau logohourglass00:00