חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4861-01
שם הקורס אנטנות וקרינה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' אמיר בוגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boag@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: תמסורת גלים ומערכות מפולגות
חזרה על עקרונות התורה האלקטרומגנטית. משפט ההדדיות, תורת הקרינה האלקטרומגנטית, מושג השדה הרחוק, קורנים אלמנטריים; פרמטרים של אנטנה בשידור. האנטנה בקליטה, האנטנה במערכות שידור-קליטה; קרינה ממקורות מאולצים: מקורות קוויים, אנטנות חוטיות, אנטנות יאגי. שיטות הזנה לאנטנות חוטיות; משפט השקילות ואנטנות מפתח, אנטנות שופר. אנטנות רפלקטור; מבוא למערכים: דגימה של מפתחים. מקדם המערך. בנית עקומי קרינה במערכים. עקרון הכפלת עקומי הקרינה. שיטות סקירה. הזנת מערכים. מערכים דו-מימדיים. צימודים ואימפדנס אקטיבי במערכים; אנטנות מיקרוסטריפ. מערכי מיקרוסטריפ.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתמסורת גלים ומערכות מפולג (05123526)


tau logohourglass00:00