חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4862-01
שם הקורס התפשטות ופיזור גלים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' בן-ציון שטינברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: steinbrg@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון חשמל , חדר: 241
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 11:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: תמסורת גלים
קרינה אלקטרומגנטית ואקוסטית ממקורות מאולצים: פונקציות גרין, שדה קרוב ושדה רחוק, גל מישורי מקומי, קרינה ממפתחים, ספקטרום גלים מישוריים, התאבכות והערכה אסימפטוטית.
תורת הפיזור: אינטגרל קירכהוף עבור שדות אלקטרומגנטים ואקוסטים, משואות אינטגרליות לפיזור ופתרונות נומריים, קירוב האופטיקה הפיזיקאלית, הערכה אסימפטוטית, קרניים, דיפרקציות קצה והשוואה עם GTD, קרינה ממפתחים ומבוא לאופטיקת פורייה. דוגמאות ישום במערכות מכ"ם ואופטיקה.
התפשטות ופיזור בקרוב האופטיקה הגאומטרית: גישת Luneberg-Kline, ניתוב קרניים וחישוב שדה בתווך לא הומוגני, גל מישורי מקומי, מוקד וקאוסטיק. האופטיקה הגאומטרית של הדיפרקציה ((GTD, ניתוח תהליכי קרינה התפשטות ופיזור, דוגמאות ישום.
גלים מונחים בערוצים אי הומוגניים: קרניים ומודים, WKB, דוגמאות אופטיות, אטמוספריות ואוקיאניות. אלומות גאוסיאניות בתווך הומוגני ואי הומוגני.



לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתמסורת גלים ומערכות מפולג (05123526)


tau logohourglass00:00