חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4890-01
שם הקורס מעבדה מתקדמת למיקרוגלים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' אליהו גרביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jerby@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 329
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 3 ש"ס
משקל: 1.5
דרישות קדם : הנדסת מיקרוגלים
א. הכרת מכשור מיקרוגלים ושיטות מדידה: גלאים ומדידת הספק, תאום עכבות, קו מחורץ, נתחי רשת, מדידת פרמטרי S, נתח תדר, מטווח אנטנות, מערכי מדידה ממוחשבים, מדידות בגלים מילימטריים.
ב. מדידת תופעות מיקרוגלים: גלים עומדים, אופני התפשטות בסוגי גלבו שונים, תופעות של התפשטות גלים בריק, בחומר דיאלקטרי ובפריט.
ג. רכיבי מיקרוגל פסיביים: מצמדים, יתדות, T קסם, מבנים מחזוריים, מסננים ומהודים, רכיבים פריטיים, רשתות מיקרוסטריפ, אנטנות.
ד. מכלולי מיקרוגלים: מגברי מצב-מוצק ושפופרות, אפנון וגילוי FM, גילוי דופלר, עקיבת מונופולס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאנטנות ומעגליRF (05124860)


tau logohourglass00:00