חזרה

סילבוס

מספר קורס 0540-6201-01
שם הקורס תורת חומרים מרוכבים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
בית הספר להנדסה מכנית
מרצה פרופ' ראמי חג'-עליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rami98@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 210 A
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סוגי חומרים מרוכבים וחשיבותם הטכנולוגית. תכונות אפקטיביות. תערובות, חומרים המכילים חלקיקים וחומרים משוריינים בסיבים. תכונות אלסטיות: סיווג, שיטות חישוב וקביעה נסיונית. ליווחים מחומרים משורייני סיבים: חישוב ותיכון. מבנים מחומרים מרוכבים: חישוב ותיכון.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתורת האלסטיות (05424221)


tau logohourglass00:00