חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-1810-01
שם הקורס מכניקה של חלקיקים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה גב' אלה זמירצרו קשר
מרצה גב' אשרת קליין עמיתצרו קשר
צור קשר דוא"ל: a44445@walla.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 320
צור קשר דוא"ל: oshratklein@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 363
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
טאו
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
טאו
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-17:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-17:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
טאו
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 17:00-18:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 17:00-18:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 001
טאו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו
שעות: 5 ש"ס
משקל: 4
סטטיקה של חלקיקים. וקטורים. שיווי משקל של חלקיקים. כוחות במישור ובמרחב. קינמטיקה של חלקיקים. תנועה ישרה ותנועה במסלול כללי. תנועה יחסית ותאוצת קוריוליס. דינמיקה של חלקיקים, חוקי ניוטון. מערכות אינרציאליות ולא-אינרציאליות. שיטות אנרגיה ותנע. חוקי שימור. תנועה בהשפעת כוח מרכזי, חוקי קפלר, לווינים. תנודות. מערכות של חלקיקים. מרכז המסה, תנע קווי וזוויתי, אנרגיה. חוקי שימור, מערכות עם מסה משתנה.


הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00