חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-2110-01
שם הקורס דינמיקה של גוף קשיח
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה גב' אלה זמירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: a44445@walla.com
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 320
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: סטטיקה של גוף קשיח.
קינמטיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית ותנועה מרחבית. מערכות ייחוס נעות. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית. שיטות אנרגיה ותנע. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מרחבית. טנזור האינרציה. כוונים ראשיים. משוואות התנועה של אוילר. זוויות אוילר, ג'ירוסקופ.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסטטיקה של גוף קשיח (05421820)


tau logohourglass00:00