חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-2200-01
שם הקורס מכניקת המוצקים (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' ויאצסלב קרילובצרו קשר
מרצה מר עומר הלויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: krylov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 332
צור קשר דוא"ל: omerlev1@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח.
מאמץ, עיבור, חוק הוק. מאמצים ציריים במוטות. פיתול של מוטות עגולים. כפיפת קורות. דיאגרמות של כפיפה, גזירה וכוחות ציריים. מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה. שקיעת קורות. בעיות יתר - סטטיות. מאמצים תרמיים ציריים. כפיפת קורות ופיתול גלים בתחום הפלסטי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמד''ר (05091845) אומד''ר למכנית (05091645) +סטטיקה של גוף קשיח (05421820)


tau logohourglass00:00