חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-2200-02
שם הקורס מכניקת המוצקים (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' דב שרמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dovsherman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 229
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 238
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 238
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-11:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 238
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מכניקת המוצקים עוסקת בתגובות (הזזות, מאמצים ועיבורים, אנרגיות) שמתקיימות במוצק שפועלים עליו הטרחות כתנאי שפה (כוחות, הזזות, חום) חיצוניים. מכניקת המוצקים הינה ענף בשל של המכניקה, שהיא כשלעצמה ענף של פיזיקה. בקורס נלמד מושגי יסוד מתוך הנחה שהחומר הוא אלסטי ליניארי, איזוטרופי וצפוף. נלמד לחשב מאמצים ועיבורים שמתפתחים במבנים פשוטים (קורות, צירי פיתול) עקב פעולת הטרחות חיצוניות.
תוצר הלימוד בקורס זה הינו היכולת הבסיסית שלכם לחשב עיבורים, מאמצים והזזות בבעיות קלאסיות של מכניקת המוצקים: אלמנטים הנתונים למאמצי מתיחה/לחיצה, אלמנטים מכניים תחת טמפרטורות משתנות, קורות בכפיפה, מוטות בפיתול, ובעיות משולבות. בכך תוכלו להשתלב בפעילויות של מהנדסי מכונות בכל המרחב ההנדסי והמחקרי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמד''ר (05091845) אומד''ר למכנית (05091645) +סטטיקה של גוף קשיח (05421820)


tau logohourglass00:00