חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-2500-04
שם הקורס מכניקת הזורמים (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' אבינעם רבינוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avinoamr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון - הנדסה מכנית , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין הנדסה - כתות לימוד
חדר 207
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין הנדסה - כתות לימוד
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 5 ש"ס
משקל: 4
דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח.
מושגי יסוד, תכונות נוזל (מתח פנים, דחיסות, לחץ), הידרוסטטיקה, קינמטיקה (תאור אוילר ולגרנז', תאוצות), משוואת יסוד וחוקי שמור, חוק שמור המסה, משפט הרציפות, חוק שמור אנרגיה- משוואת ברנולי, חוק שמור התנע - תנע קווי, אנליזה מימדית וחוקי דמיות, זרימה צמיגה, זרימת קוויט ופואזיי, זרימה בצינור, הפסדי עומד בצינורות ומערכות צנרת, שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות, המשוואה האינטגרלית של פון-קרמן, חישובי גרר ועילוי, זרימה דחיסה, זרימות בנחיר מתכנס - מתבדר, גלי הלם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (1) (05422600) +דינמיקה של גוף קשיח (05422110) +מד''ר (05091845) אומד''ר למכנית (05091645) +מכניקת המוצקים (1) (05422200)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00