חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-2600-02
שם הקורס תרמודינמיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' יאיר שוקףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shokef@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 334
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 5
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 118
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-11:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מושגי יסוד: מערכת תרמודינמית ונפח בקרה, תכונות ומצב של חומר, תהליכים ומחזורים, שווי משקל, תהליכים דמויי שווי משקל, מימדים ויחידות, תכונות תרמודינמיות של חומר טהור, משוואות מצב וטבלאות של תכונות תרמודינמיות. עבודה וחום. החוק הראשון של התרמודינמיקה למערכת ולנפח בקרה. מושגי האנרגיה הפנימית, האנטלפיה וחום סגולי. החוק השני של התרמודינמיקה; תהליך הפיך, מחזור קרנו, סקלת הטמפרטורה התרמודינמית, מושג האנטרופיה. החוק השני למערכת ולנפח בקרה. שנויי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי הפיך ועקרון גידול האנטרופיה. מחזורים תרמודינמיים בסיסיים. מחזורים להפקת כוח ומחזורי קרור.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) +מכניקה של חלקיקים (05421810) +כימיה בסיסית להנדסה (05091815)


tau logohourglass00:00