חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-3243-01
שם הקורס מבוא לבקרה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה ד"ר לאה ביילקיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: leabeilkin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


שעות: 4.5
משקל: 4

דרישות קדם: מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים

מידול מערכות מכניות ואחרות בהיבט של בקרה, לינאריזציה - משתני סטייה, דיאגרמת בלוקים, חוג סגור, יציבות פנימית, בקר PID, שגיאת מצב מתמיד, root-locus, תגובת תדר,קריטריון נייקויסט, דיאגרמת בודה ונייקויסט, תהליכים עם זמן מת, כיוונון בקרים בעזרת תהליך זיגלר-ניקולס, עודף הגבר ועודף פאזה, קריטריוני ביצועם בתדר ובזמן והקשר ביניהן, בקר רשת קידום-פיגור, בקרה במרחב המצב.

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00