חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-3792-06
שם הקורס הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס: 2 ש' +2 מ'

משקל: 3

דרישות קדם: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),

אלקטרוניקה בסיסית

מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.

קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסת' וסטטיסטיקה (05092805) +אלקטרוניקה בסיסית (05121202) +מכניקת הזורמים (1) (05422500)


tau logohourglass00:00