חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-4011-01
שם הקורס פרוייקט מחקר למצטיינים (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' יאיר שוקףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shokef@tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון - הנדסה מכנית , חדר: 334
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה מאפשר לתלמידים מצטיינים לבצע במהלך התואר הראשון מחקר אקדמי בהיקף מצומצם בבית הספר להנדסה מכנית. הקורס פתוח בפני תלמידים בשנים ב' ו-ג' בבית הספר להנדסה מכנית, המשתתפים בתוכנית המצטיינים של הפקולטה להנדסה. האחראי על הקורס רשאי על פי שיקול דעתו לקבל לקורס תלמידים מצטיינים שלא נכללו בתוכנית המצטיינים של הפקולטה. תלמיד המעוניין להשתתף בקורס יידרש למצוא חבר סגל אקדמי בכיר בבית הספר להנדסה מכנית, אשר ינחה אותו באופן אישי לאורך הפרויקט. המנחה ייתן לתלמיד משימות מתחום מחקרו התואמות את היקף השעות של הקורס והתואמות את הרקע של התלמיד. המנחה ילווה את התלמיד באופן שוטף בהתקדמותו במחקר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00