חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-4091-01
שם הקורס מעבדה במכניקת המוצקים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה פרופ' ראמי חג'-עליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rami98@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 210 A
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 2 מ'
משקל: 1.5
דרישות קדם: מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדע והנדסת חומרים (05421830) +מכניקת המוצקים (1) (05422200)


tau logohourglass00:00