חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-4092-03
שם הקורס מעבדת זרימה ומעבר חום
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
מרצה ד"ר אבינעם רבינוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: avinoamr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 232
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 3 מ'
משקל: 2
דרישות קדם: תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום.
מערכות קירור ומיזוג אוויר: בדיקת בצועי המערכת , לחצים, טמפרטורות, הספקים תוך כדי שנוי פרמטרים כגון: קצב ספיגה ושחרור החום במחליפי החום. הפעלת המערכת כמשאבת חום.
מערכת ניסוי מיסב: הרצת מיסב-החלקה בתנאי עומס ומהירות משתנים וקבלת פילוג הלחצים סביב היקף המיסב ולאורך צירו.
נחיר על-קולי: הניסוי מיועד להדגמת חוקי הזרימה הדחיסה בנחיר. בניסוי נמדדים פרמטרים כגון: פילוג לחצים לאורך הנחיר, ספיקה, השפעת שינוי לחצי הכניסה והיציאה.
מערכת מדי ספיקה וזרימה בצנרת: בדיקת בצועי מדי ספיקה נחיר, מד- ונטורי, אוריפיס, בדיקת מפל הלחץ לאורך צינורות בעלי אופי שונה. בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים. השוואת הנתונים והגרפים המתקבלים לנתון בספרות.
ניסוי גלילי במנהרת רוח: בדיקת פיזור הלחצים סביב גליל בזרימה תת-קולית. חישוב הכוחות הפועלים ומדידות בשובל.
זרימה בתעלות פתוחות: זרימה בתעלות, זנק הידראולי, מעבר מזרימה על-קריטית לתת-קריטית בתוך ההצרות, אנלוגיות לזרימה על-קולית ותת-קולית.
מחליף חום: בדיקת בצועי מחליף חום. זרימה נגדית ומקבילה.
מגדל קרור: בצועי מגדל קרור כפונקציה של פרמטרים בסיסיים כגון: ספיקת הנוזל, גודל הטיפות, ספיקת האוויר ותנאי החדר, טמפרטורה ולחות.
סילון טורבולנטי: מדידת פרופילי מהירות ממוצעות ופלקטואציות המהירות באמצעות חוט להט ושפורפרת פיטו.
מנוע דיזל: מדידות פרמטרים אופיניים כגון נצילות תרמית ותצרוכת דלק סגולית במנוע דיזל ארבע פעימות בעל צילינדר אחד.
משאבה צנטריפוגלית: נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה. קביעת מספרים חסרי מימד האופיניים למשאבה.
ניסוי המחשה: ניסוי ריינדולס, מדידת פירוס המהירות בצינור באמצעות מערכת לעיבוד תמונה. זרימה במתקן ונטורי.
מעבר חום במוטות מתכתיים: מעבר חום בהולכה ובהסעה חופשית ומאולצת בצלעות אנכיים.



הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתרמודינמיקה (1) (05422600) +הנד' ניסויים מע (05423792) +מכניקת הזורמים (1) (05422500) +מעבר חם (05423620)


tau logohourglass00:00