חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-1101-03
שם הקורס ביולוגיה של התא
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 08:00-09:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 108
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: כימיה להנדסה ביו-רפואית.
מטרת הקורס להכיר את המבנה והתהליכים הביולוגיים של אברונים בתא וכיצד הם תורמים לתפקוד התא כיחידת המבנה הבסיסית של היצורים החיים. הנושאים הנלמדים בקורס הם; סוגי תאים: איאוקריוטים, פרוקריוטים ונגיפים. תהליכים אנזימטיים - הפעלה ועיכוב. ממברנת התא: מבנה, מעבר חומרים. המיטוכונדריון ותהליכי התמרת אנרגיה בתא. מבנה ותפקיד של הרשת האנדופלסמית המחוספסת והחלקה. מנגנון גולג'י : מבנה, אריזה ומשלוח חומרים. מבנה ותפקיד הליזוזום והפראוקסיזום. גרעין התא: שכפול ה- DNA, חלוקת התא במנגנון של מיטוזה ומיוזה. מחזור חיי התא: בקרה, מחלות סרטן, מוות מתוכנת של תאים. ארגון הגנום: הקוד הגנטי, מן ה- DNA אל החלבון. בקרת הביטוי הגנטי והנדסה גנטית. נזקי דנא ותיקונם, ריפוי גנטי ,שימוש בטכנולוגית קריספר. העברת אינפורמציה בתא.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה להנדסה ביו-רפואית 1 (05551121)


tau logohourglass00:00