חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-2407-02
שם הקורס מכניקת המוצקים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5

דרישות קדם: פיזיקה (1), משוואות דיפרנציאליות רגילות.

סטטיקה: כוחות ומומנטים חיצוניים על גוף קשיח, הצגה וקטורית של כוחות ומומנטים (תלת-ממדית), משוואות שיווי משקלעבור גוף קשיח, מהלכי כוחות פנימיים בקורה, מומנט ראשון של השטח (מרכז השטח צנטרואיד) ומומנט שני (מומנט אינרציה).

מכניקת המוצקים: עקרונות של מכניקת המוצקים, טנזור המאמצים וטנזור העיבורים עבור חומרים איזוטרופיים, מאצים תרמיים ודפורמציות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (1) (05091826) +מד''ר (05091845)


tau logohourglass00:00