חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-4550-01
שם הקורס מבוא לביופיזיקה של התא
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
מרצה פרופ' אורי נבוצרו קשר
מרצה ד"ר גילי ביסקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nevouri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 306
צור קשר דוא"ל: bisker@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רב-תחומי הנד , חדר: 411
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מספק מבוא למנגנונים הפיזיקליים השונים הפועלים בתאים עם דגש על מנגנונים למשוב ולשמירה על הומאוסטזיס.
הקורס כולל מבוא ביולוגי מבוא במכניקה סטטיסטית ולאחריהם תיאור פיזיקלי מתמטי של המנגנונים השונים שיסקרו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (2) (05091829) +משוואות דיפרנציאליות חלקי (05092846) +ביולוגיה של התא (05551101)


tau logohourglass00:00