חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-4550-02
שם הקורס מבוא לביופיזיקה של התא
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מספק מבוא למנגנונים הפיזיקליים השונים הפועלים בתאים עם דגש על מנגנונים למשוב ולשמירה על הומאוסטזיס.
הקורס כולל מבוא ביולוגי מבוא במכניקה סטטיסטית ולאחריהם תיאור פיזיקלי מתמטי של המנגנונים השונים שיסקרו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (2) (05091829) +משוואות דיפרנציאליות חלקי (05092846) +ביולוגיה של התא (05551101)


tau logohourglass00:00