חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-4610-02
שם הקורס עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 11:00-12:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 207
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: הנדסת תאים ורקמות.
האירגון ההירארכי של אורגניזם. והתקשרת הפיזיקלית- כימית בין המערכות, הרקמות והתאים. תקשרת פיזיקלית וביולוגית בין התאים, וגם בין התאים ובין המבנים המולקולריים החוץ תאיים. התפתחות כוחות בין המבנים המולקולריים וחשיבותם בתקשורת תקינה. חשיבות מבנה המטריקס החוץ תאי והקשיחות שלו להתפתחות והתמינות הרקמות השונות. שינויים בכוחות המקשרים את התאים ותוצאותיהם. מחלות והפרעות תיפקודיות בעקבות השינויים במתחים הפיזיולוגיים.המבנה המולקולרי של כוחות תוך-תאיים, כוחות בין תא לתא ובין תא לרקמה. MECHANOTRANSDUCTION ברמה של התא וברמת הרקמה. להכיר את הסיגנלים והעברתם בתוך התא, לחץ התא ולבין התאים. יישום היידע לאפשר ריפוי והנדסת רקמות יותר יעילה לשיפור איכות החיים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהנדסת תאים ורקמות (05553160)


tau logohourglass00:00