חזרה

סילבוס

מספר קורס 0555-4711-02
שם הקורס מכניקה של תאים ורקמות :יישום למערכת עצב-שריר-שלד
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
המגמה להנדסה ביו-רפואית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-13:00
בניין אודיטו.הנדסה
חדר 020
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משוואות חוקה של רקמות ביולוגיות בהיבטים תיאורטיים ומעשיים. אלסטיות של דפורמציות קטנות באמצעות כתיב אינדקסים, מכניקה של דפורמציות גדולות ופונקציות צפיפות אנרגית עיבורים, התנהגות ויסקואלסטית, מדידת התכונות המכאניות של רקמות ביולוגיות. מבוא למכניקה של עצם ורקמות רכות. מבוא למכניקה של תאים. בקורס זה ישולבו גם הרצאות אורח של מומחים שמטרתן לחשוף את התלמידים לפעילות עכשווית בביומכניקה במחקר, בתעשייה ובבתי החולים בהקשר לנושאים הנלמדים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמערכות פיזיולוגיות בגוף ה (05552250) +מכניקת המוצקים (05552407) +מכניקת הזורמים (05552403) +מבוא לעיבוד אותות (05121203)


tau logohourglass00:00