חזרה

סילבוס

מספר קורס 0571-2804-01
שם הקורס סטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת תעשייה
מרצה ד"ר עמיחי פיינסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amichaip@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-12:00
בניין אודיטו.הנדסה
חדר 020
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנט רקע תאורטי ומעשי לנתוח סטטיסטי, כולל: סטטיסטיקה תאורית, מדגם ודגימה, אמידה נקודתית, רווח בר-סמך, בדיקת השערות, רגרסיה לינארית פשוטה, ניתוח שונות חד-כיווני.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (05712803)


tau logohourglass00:00