חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-1112-01
שם הקורס אופקים במדעי ההנדסה של חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר נעה לכמן-סנשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noala@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 131
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס הינו סדרת הרצאות, כל אחת בת שעה אקדמית, שתינתנה הן ע"י חברי סגל הליבה של המחלקה למדע והנדסה של חומרים (סקירת פעילותם המחקרית) והן ע"י נציגי תעשיות
וארגונים ביטחוניים בעלי עניין בתחום.
התחומים שייסקרו: ננו-חומרים וננו-טכנולוגיות, חומרים בביולוגיה ורפואה, חומרים במערכות אנרגיה, חומרים בתעופה וחלל, חומרים אלקטרוניים ושכבות דקות, חומרים אופטיים
ומגנטיים, שיטות אפיון מתקדמות של חומרים, קורוזיה, ציפויים, התנהגות מכאנית של חומרים, וכיו"ב.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00