חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-1117-02
שם הקורס מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 15:00-17:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פונקציות, גבולות, רציפות, גבול במובן הרחב, נגזרות, דיפרנציאלים, משפט ערך הביניים, אינגרל מסויים ולא מסויים, המשפט היסודי של החדו"א, טכניקות של אינטגרציה, טורי טיילור, חקירת פונקציה, נפח גופי סיבוב, מד"ר מסדר ראשון, פונקציות מרובות משתנים - גבולות ורציפות, נגזרות חלקיות ונגזרת כיוונית, משוואות דיפרנציאליות מדוייקות, כלל השרשרת, טורי טיילור במשתנים מרובים, דיפרנציאלים מסדר גבוה, נקודות קיצון עם ובלי אילוצים, אינטגרלים מרובים וטכניקות אינטגרציה, מספרים מרוכבים: אקספוננטים, שורשי היחידה, תכונות מיפוי של פונקציות, נקודות הסתעפות וענפים, משוואות דיפרנציאליות מסדר שנילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00