חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-1118-01
שם הקורס מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר יצחק יוסףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yosefitz@gmail.com
שעות קבלהשלישי 14:00 - 13:15
בניין: וולפסון תוכנה , חדר: 106 ת
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-15:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנליזה וקטורית: נגזרות, גרדינט, דיברגנס וקרל, אינטגרציה ומשפטי גרין, גאוס, וסטוקס, קואורדינטות עקומות. אלגברה לינארית: מושגי יסוד, וקטורים ומטריצות ב-n מימדים, עקבה, דטרמיננטה, ערכים עצמיים, פתרון מערכות לינאריות של משוואות אלגבריות ודיפרנציאליות. מבוא לטנזורים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית
בוחן

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי 1 לחומרים כימ (05811117)


tau logohourglass00:00