חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-2111-02
שם הקורס מבוא למדע והנדסה של חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת קורס זה לשמש מבוא לקורסים מתקדמים בנושא מבוא למדע והנדסה של חומרים.
הנושאים הנלמדים :
מבוא, קריסטלוגרפיה, דיפרקציה בקרני X, פגמים, דיפוזיה, דיאגרמת פאזות, תכונות מכניות. במדה ויתאפשר נושא "נביטה וגידול" יכלל בחומר הנלמדטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110)


tau logohourglass00:00