חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-2130-02
שם הקורס שיטות מתמטיות
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


פונקציות מרוכבות, טורי וטרנספורמי Fourier , משואות דיפרנציאליות רגילות, תורת Sturm Liouville, משואות דיפרנציאליות חלקיות, פונקציות Legendre והרמוניות כדוריות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי 1 לחומרים כימ (05811117) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118)


tau logohourglass00:00