חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-2191-01
שם הקורס מבוא לגלים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר אסיה בן כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asiasapi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 310
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס בחלוקה לפי שבועות:

שבוע 1: הקדמה מתמטית - מספרים מרוכבים, טורי פורייה.
חזרה על אוסילטור הרמוני.
משוואת הגלים, דוגמאות לגלים אורכיים ורוחביים.

שבוע 2: פיתוח משוואת הגלים עבור מיתר.
גלים הרמוניים מתקדמים (הצגת ההגדרות - אמפליטודה, פאזה, מהירות פאזה, אורך גל, תדירות, תדירות זוויתית ומספר גל).
עכבה של גל. מקדמי העברה והחזרה לאמפליטודה.

שבוע 3: מקדמי העברה והחזרה להספק.
עקרון הסופרפוזיציה.
פתרון משוואת הגלים עם תנאיי שפה, גלים עומדים.

שבוע 4: פירוק פורייה של גלים לא הרמוניים.
חבילת גלים, מהירות חבורה, יחס נפיצה.

שבוע 5: גלי קול - פיתוח משוואות הגלים.
אפקט דופלר.

שבוע 6: דוגמא למשוואת גלים דו-מימדית - תנודות בממברנה דקה.
גלים מישוריים.
משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים.

שבוע 7: קיטוב ומקטבים.
מהירות האור בחומר ודיספרסיה.

שבוע 8: החזרה ושבירה. מקדמי פרנל. גל שיורי.

שבוע 9: גלים כדוריים. התאבכות. חיבור פאזורי.

שבוע 10: אינטרפרומטריה. עקיפה.

שבוע 11: עקרון הויגינס-פרנל, קירוב פרנל. קירוב פרנהופר.

שבוע 12: אפקט פוטואלקטרי, דה-ברולי, משוואת שרדינגר.

שבוע 13: אלקטרון בבור פוטנציאל אינסופי, אטום המימן, טבלה מחזורית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (2) (05091829)


tau logohourglass00:00