חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3111-01
שם הקורס מטלורגיה פיזיקלית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר צבי רוני שנקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronishneck@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שם הקורס: מטלורגיה פיזיקלית Physical Metallurgy 3111

שם המורה: פרופ' רוני שנק

לקראת תואר ראשון, סימסטר א'

היקף ואופן הלימוד: 3 שעות הרצאה, 1 שעת תרגול

דרישות קדם: מבוא להנדסת חומרים, תרמודינמיקהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111)


tau logohourglass00:00