חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3111-02
שם הקורס מטלורגיה פיזיקלית
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שם הקורס: מטלורגיה פיזיקלית Physical Metallurgy 3111

שם המורה: פרופ' רוני שנק

לקראת תואר ראשון, סימסטר א'

היקף ואופן הלימוד: 3 שעות הרצאה, 1 שעת תרגול

דרישות קדם: מבוא להנדסת חומרים, תרמודינמיקהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111)


tau logohourglass00:00