חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3112-01
שם הקורס חומרים פולימריים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר נעה לכמן-סנשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noala@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 131
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הינו הקדמה לנושא מדע והנדסה של פולימרים, והוא כולל סקירה של המבנה והסינתזה של חומרים אלה: גיבוש ומצב זכוכיתי, מעברי פאזות ותכונות תמיסות, תכונות מכניות וריאולוגיות, תוספים ושיטות ייצור. הסטודנטים יכירו את תהליכי העיבוד, פולימרים נפוצים ושימושיהם בתעשייה, ואלמנטים עיצוביים בתכנון חומרים בעלי תכונות סופיות רצויות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111) +כימיה כללית 1 (03511105)


tau logohourglass00:00