חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3113-01
שם הקורס חומרים קרמיים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר רחל מארדרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rachelma@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תכנית הלימודים כוללת שלושה היבטים שונים המשלימים זה את זה להבנת המבנה והתכונות של החומרים הקרמיים: 1) מבנה חומרים קרמיים גבישיים: קשרים בחומרים הקרמיים, חוקי Pauling לקשר יוני, המבנה הגבישי בחומרים קרמיים, פגמים וסטויכיומטריה בגבישים קרמיים, מבנה הסיליקטים וחוקי Zachariasen לזכוכית. 2) הכנה, עיבוד ועיצוב: טכנולוגית אבקות, תהליכי עיצוב. הכנת זכוכיות. מנגנוני סינטור במצב מוצק/נוזלי, ציפוף וגידול גרעינים. 3) מבנה ותכונות: תכונות מכניות, תכונות תרמיות, תכונות חשמליות.

שיטת הערכה:
- תרגילי בית (10% מהציון הסופי)
- מבחן סופי (90% מהציון הסופי)הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +מב למדע והנדסה של חומרים (05812111)


tau logohourglass00:00