חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3123-01
שם הקורס דיפוזיה במוצקים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה מר אלירן רפאל חמוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eliranhamo@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 130
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-11:00
בניין וולפסון מכנית
חדר 130
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס הינה הקניית ידע בסיסי בשיטות פיסקליות ומתמטיות לתיאור תופעת הדיפוזיה במצב מוצק, ובעזרתן להסביר ולנבא תופעות פיסקליות וכימיות.

נושאים נבחרים:
1. הליכה אקראית וחוק פיק הראשון
2. פנוקציית שגיאה ודומיה.
3. מצב עמיד ומצב קוואזי עמיד בדיפוזיה.
4. אלמנט סופי- שיטות נומריות ושיטות פוריה.
5. מנגנוני דיפוזיה
6. סחיפה
7. דיפוזיה בסגסוגותלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדע והנדסה של חומרי (05811111) +משוואות דיפרנציאליות חלקי (05093193) +שיטות מתמטיות (05812130)


tau logohourglass00:00