חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3181-01
שם הקורס התנהגות מכנית של חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' אילן גולדפרבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ilango@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 125
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בקשר בין תכונות מכניות של חומרים והתנהגותם המכנית למיקרומבנה שלהם: מנגנוני חיזוק, זחילה, התעייפות, ויסקואלסטיות, ויסודות תורת הנקעים. הדגש בקורס הוא על פרק הנקעים, שהוא הנרחב ביותר בקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדע והנדסה של חומרי (05811111) אומכניקת המוצקים (05552407)


tau logohourglass00:00