חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-3191-01
שם הקורס תכן ניסויים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר פבל גראבובצרו קשר
צור קשר דוא"ל: pgrabov49@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיכון ניסויים מבוקרים: מטרות, עקרונות ואסטרטגיה. מבוא ל-ANOVA (Analysis of Variances), שתי השערות ושתי משוואות של ANOVA, טבלת ANOVA. ניסוי פקטוריאלי מלא: מטרות ועקרונות, שימוש בטבלאות אורתוגונליות לתיכון ניסויים, ניתוחי ANOVA, נקודות מרכז. ניסוי פקטוריאלי חלקי: מטרות ועקרונות, שיטה של Yates לתיכון ניסוי חלקי, ניתוחי ANOVA. ניתוח תוצאות הניסויים עם מספר פונקציות תגובה. תיכון חסין ותיכון מקונן. מבוא לניסוי אופטימיזציה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסת' וסטטיסטיקה (05092805)


tau logohourglass00:00