חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-4112-01
שם הקורס חומרים מרוכבים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה ד"ר נעה לכמן-סנשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noala@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 131
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה הינו הקדמה לנושאהחומרים המרוכבים, והוא כולל סקירה של סוגי משריינים נפוצים, מודלים מיקרומכניים ומאקרומכניים לחיזוי תכונות המרוכב על בסיס מרכיביו, ומגמות עכשוויות ועתידיות בתכן חומרים מרוכבים. הסטודנטים יכירו את תהליכי העיצוב של חומרים מרוכבים בהתאם לתכונות הנדרשות, יבצעו תחזיות כשל, ויחשפו לשימושים הנפוצים של חומרים מרוכבים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111)


tau logohourglass00:00