חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-4115-02
שם הקורס בחירת חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התפתחות החומרים, קווים מנחים לבחירת חומרים ותהליכים (עלות, זמינות, יכולת עיבוד וייצור, צורה, וכו'), מחזור חיי המוצר, אבטחת איכות. תכונות נבחרות ושימושים נבחרים של חומרים שונים: פלדות פחמן, פלדות נתך, פלדות אל-חלד, מתכות קלות (אלומיניום, מגנזיום, טיטניום ובריליום), נתכי-על, מתכות רפרקטוריות (טונגסטן, נאיוביום, מוליבדן, טנטלום), נתכי נחושת, חומרים מתקדמים, פולימרים וחומרי סיכה, עץ. בחירת חומרים ותהליכים לריתוך ולציפוי. יישומים: חומרים ברפואה, חומרים במערכות אנרגיה, חומרים למיקרו-אלקטרוניקה. דיאגרמות אשבי, פונקציית הביצועים, אינדקסי תכונות וביצועים. השימוש בבסיסי נתונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111)


tau logohourglass00:00