חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-4231-02
שם הקורס מיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה במדע חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-17:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס מבוא להכרת מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים לצורך אפיון מבני במדע והנדסה של חומרים.

רקע; אופטיקת אלקטרונים (מקורות אלקטרונים, עדשות אלקטרוסטטיות ואלקטרומגנטיות, גלאים), רכיבי המיקרוסקופ; אברציות והגדרת רזולוציה לטרלית; דיפרקציית אלקטרונים: SAED, micro-diffraction, CBED (בסיסי) ; מנגנוני קונטרסט בהדמייה: מסה-עובי, דיפרקצייה; פונקציית העברת הקונטרסט (contrast transfer function) של המיקרוסקופ ופונקציית העברת המודולציה (modulation transfer function) של הגלאי; הדמיית קונטרסט פאזה (high resolution) ; תיקון אברציה ספרית והשלכות לקונטרסט פאזה; הכנת דגמים; לפי הזמן, סקירת מבוא למיקרוסקופית אלקטרונים בחדירה אנליטילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה (2) (05091829) +מב למדע והנדסה של חומרים (05812111) +מבוא לגלים (05812191) +אפיון חומרים (05813133)


tau logohourglass00:00