חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-4311-01
שם הקורס הנדסת קורוזיה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' נעם אליעזצרו קשר
מרצה מר ירדן מלמדצרו קשר
צור קשר דוא"ל: neliaz@tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 121
צור קשר דוא"ל: yardenm3@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 17:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ההיבטים הכלכליים של השיתוך (קורוזיה). תרמודינמיקה וקינטיקה של תגובות אלקטרודה. מדידות שיתוך (שיטות קיטוב, סריקות פוטנציודינמיות מחזוריות, מדידות רעש אלקטרוכימי, ספקטרוסקופיית אימפדנס אלקטרוכימי). צורות של שיתוך (אחיד, גלווני, שיתוך מאמצים, נזקי מימן, שיתוך התעייפות, גימום, נקיקים, ארוזיה-קורוזיה, חימצון בטמפרטורות גבוהות). בעיות התנוונות חומרים בסביבות שונות ? ימית, הפקת גז ושמן, מיקרואלקטרוניקה, מערכות ליצירת והמרת אנרגיה, בטון, מנועי סילון, ביו-חומרים והתקנים רפואיים. בקרת השיתוך ? בחירת חומרים, כימיית הסביבה, ציפויים, הגנה קטודית והגנה אנודית, שיקולי תכן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111) +כימיה כללית (03511101) +כימיה כללית 2 (03511110)


tau logohourglass00:00