חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-4351-01
שם הקורס יסודות האפיטקסיה - המורפולוגיה של פני השטח
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין וולפסון תוכנה
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אפיטקסיה, הגידול של שכבות חד-גבישיות דקות על מצע גבישי, היא אחת מהטכנולוגיות שנשאו על כפיהן את מהפכות המידע והתקשורת בסיבים אופטיים בעשורים האחרונים. בקורס נלמד: מהי אפיטקסיה ומה חשיבותה במדע ובתעשייה. שיטות גידול אפיטקסיאלי מהנוזל, מהמוצק ומהגז. פני השטח של מוצקים בשיווי משקל בשכבות הומו- והטרו- אפיטקסיאליות, לרבות צורות של גבישים ופני שטח, אופני גידול והרפיית עיבורי אי-תאום. זרימת מדרגות לעומת גידול איים. דינמיקת ההתפתחות של המורפולוגיה המשטחית במשטרי גידול שונים. אי יציבות בגידול. האפקט של מזהמים וחומרים פעילי שטח.
ספרי לימוד:

ספר לימוד 1: שם המחבר: M.A. Herman, W. Richter and H, Sitter
שם הספר: Epitaxy: Physical principles and technical implementation
מו"ל Springer שנת ההוצאה 2010

ספר לימוד 2 : שם המחבר: U.D. Pohl
שם הספר: Epitaxy of semiconductors: Introduction to physical principles
מו"ל Springer שנת ההוצאה 2013

ספר לימוד 3 : שם המחבר: J.Y. Tsao
שם הספר: Materials fundamental of molecular beam epitaxy
מו"ל Academic Press שנת ההוצאה 1993

דרישות קדם:
קורסים המכסים את הנושאים של: תרמודינמיקה של חומרים או תרמודינמיקה כימית; קינטיקה של ריאקציות כימיות.

הרכב הציון:
80% ציון בחינה מסכמת
20% תרגילי ביתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00