חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5234-01
שם הקורס מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית לאיפיון חומרים Tem
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' עמית כהןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: akohn@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

0581-5234-01

מעבדה במקרוסקופית אלקטרונים בחדירה TEM אנליטית לאפיון חומרים


תשתית המעבדה, כיוון ותפעול המיקרוסקופ ב STEM לעומת TEM, אופטיקת אלקטרונים; קונטרסט שדה חשוך (dark field) ב STEM. ספקטרוסקופיה EELS ו- EDS ב STEM. עיבוד התוצאות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמיק''א חודרים אנליטי (05815233)


tau logohourglass00:00