חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5312-01
שם הקורס חומרים חכמים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' אריאל ישמחצרו קשר
צור קשר דוא"ל: aismach@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 124
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-19:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 206
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספר קורס: 0581.5312

מרצה: פרופ' אריאל ישמח

נקודות זכות: 3

דרישות קדם: מבוא למדע והנדסה של חומרים
חומרים חכמים
סקירה היסטורית ומנגנון פעולתם של חומרים חכמים כגון: פייזואלקטריים, נתכים זוכרי צורה (SMAs), פולימרים אלקטרואקטיבים. חומרים מדורגים פונקציונלית (FGMs). תכונות של חומרים חכמים. שימושים חדשניים של חומרים חכמים ומערכות שלהם. סוגים נוספים של חומרים חכמים. חיישנים מסיבים אופטיים. יישומים רפואיים וצבאיים של חומרים חכמים.

הקורס מחולק לשני חלקים: 1. הרצאות על הנושאים הנ"ל ו 2. הרצאות סטודנטים על מאמר נבחר על ידם.

ציון:
50% בחירת מאמר ומצגת, 50% עבודה על המאמר.

השתתפות חובה במצגות הסטודנטים
ביבליוגרפיה:

M.V. Gandhi and B.S. Thomson. Smart Materials and Structures. 1992
M. Schwartz (Ed.), Smart Materials, CRC Press, 2009.
D.D.L. Chung, Functional materials: electrical, dielectric, electromagnetic, optical and magnetic applications (with companion solution manual), World Scientific, 2010.
J. Singh, Smart electronic materials: fundamentals and applications, Cambridge University Press, 2005.
D.M. Addington and D.L. Schodek, Smart materials and new technologies: For the architecture and design professions, Elsevier, 2005.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111) אומבוא למדע והנדסה של חומרי (05811111) +פיזיקה (2) (05091829)


tau logohourglass00:00