חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5313-01
שם הקורס חומרים לטמפרטורות גבוהות
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' בריאן רוזןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: barosen@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון מכנית , חדר: 128
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יתמקד במגבלות היציבות המכנית והכימית של חומרים החשופים לטמפרטורות גבוהות בסביבות שונות. יושם דגש על מנגנוני חמצון בטמפרטורה גבוהה, כמו גם על יציבות מכנית כמו עמידות בזחילה, דפורמציה ושבר וכיצד אלה משתנים בטמפרטורה מוגברת. התלמידים צפויים להציג מצגת מעמיקה ודיווח בכתב על נושא שאושר על ידי המדריך המשתמש באופן ספציפי בתרשימים ובחישובים שנלמדו בכיתה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמב למדע והנדסה של חומרים (05812111) +התנהגות מכנית של חומרים (05813181)


tau logohourglass00:00