חזרה

סילבוס

מספר קורס 0581-5361-01
שם הקורס ביו-חומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מדע והנדסה של חומרים
מרצה פרופ' נעם אליעזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: neliaz@tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 17:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סקירה כללית; תכונות נפח ופני-שטח של חומרים; תקנים ומערכות איכות; סוגי ביו-חומרים, עם דגש על מתכות, חומרים קרמיים וחומרים; ביו-תאימות; מנגנוני הרס מכני, כימי וביולוגי של חומרים בסביבת הגוף וביצוע חקר כשל; יישומים של ביו-חומרים (מקבץ הרצאות מומחים): שתלים אורתופדיים, שתלים דנטליים, הנדסת רקמות ו/או שתלים קרדיו-וסקולריים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדע והנדסה של חומרי (05811111)


tau logohourglass00:00