חזרה

סילבוס

מספר קורס 0608-1188-01
שם הקורס 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
לימודי נשים ומגדר
מרצה ד"ר רוני הלפרןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: halpernr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין גילמן רוח
חדר 144
אתינגר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

"מה אשה רוצה?" השאלה הזאת שפרויד הניח כשאלה שאין לו עליה תשובה, תהפוך במהלך הקורס למצפן שבאמצעותו נקרא בספרות נשים כזירה שבה משיבות הנשים את השאלה הזאת אל חזקתן, ומבררות 'מה אני רוצה'?. אנחנו נקרא את ספרות הנשים כאתר שמאפשר לזקק את המבט והקול ככלים המרכזיים לגבש את הרצון כלומר התשוקה הנשית במשוחרר מהתסריט הכתוב לנשים בסדר של ההגמוניה הגברית, ומאפשרויות הזהות שנקצבו להן במיסגרתו. השיעור ידון ב'ספרות נשים' וב'כתיבה נשית' כקטגוריות פוליטיות מרכזיות במהפכה הפמיניסטית של המאה האחרונה.

דרישות הקורס: נוכחות חובה, קריאה וכתיבה משיעור לשיעור, והשתתפות פעילה.

מרכיבי הציון הסופי: מבחןהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00