חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1006-01
שם הקורס ישן וחדש במגילות במדבר יהודה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה פרופ' יונתן בן דבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jonbendov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהראשון 15:00 - 14:00
בניין: רוזנברג -יהדות וארכיאולוגיה , חדר: 118
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ד
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המגילות שנמצאו במערות קומראן, במצוק הצופה על צפון ים המלח, מייצגות אוסף עצום של ספרים מימי הבית השני. חלק מהמגילות מתארות חיים של עדה מתבודדת, על תקנותיה, חוקיה ומנהגיה. מגילות אחרות מתארות את ספרי התנ"ך וכתבי קודש אחרים כפי שהיו באותה תקופה, וכן כתבים של תפילה, הלכה, שירה ומאגיה. הממצא הוא הזדמנות נדירה להכיר את החיים התרבותיים והדתיים של יהודים במאות האחרונות של ימי בית שני. הממצא מלמד כי מושגים רבים של היהדות הקלסית (שהתגבשה מאוחר יותר אצל חז"ל) היו שנויים במחלוקת או בשלבי גיבוש בימי הבית השני: קביעת האוסף של כתבי הקודש, פירוש המקרא, התפילה, ההלכה ועוד. המגילות הן גם מקור חשוב בהבנה כיצד נראו ספרים באותה תקופה, וכיצד נהגו הסופרים והמעתיקים. כל ההיבטים האלה יידונו בקורס. בשל אופיו של הממצא מקומראן, ובגלל חשיבותו ליהודים ולנוצרים, התפתח סביבו גם מחקר בכלים טכנולוגיים שונים: מחקר חומרי של המגילות ואתר קומראן ומגוון של כלים מחשוביים סביב הטקסט של המגילות והצילומים שלהן. כלים אלה מאפשרים מבט טכנולוגי על המגילות לצד הלימוד הספרותי. מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים היכרות עם שני ההיבטים הללו ? ההיבט התוכני וההיבט החומרי ? שיעשירו זה את זה. הקורס יעניק היכרות עם תחום מחקר שנמצא על סף העידן הדיגיטלי.
הקורס יילמד בפורמט מקוון במלואו, ללא פגישות פרונטליות. במהלך הקורס יידרשו התלמידים להגיש שתי מטלות. המטלות ישלבו קריאה של חומר אקדמי וכתיבה באוריינטציה של מדעי הרוח, יחד עם לימוד ויישום של כלים במחקר המגילות. בסוף הקורס ייערך מבחן בית שיכלול את מגוון המיומנויות שנסקרו בקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00