חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1009-01
שם הקורס עניין של חיים ומוות: רפואה ובריאות בתקופה הטרום מודרנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה פרופ' מרים שפר מוסנזוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shefer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהחמישי 14:00 - 13:00
בניין: גילמן מדעי הרוח , חדר: 427
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 223
ברגר
קורס היברידי משלב למידה בכיתה ולמידה מקוונת
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

"הבריאות מעל הכל", נכון? אבל מהם בעצם בריאות, היגיינה וחולי? מהו הטיפול הרפואי שמעביר אותנו ממצב של מחלה לבריאות? מחלה, החלמה ובריאות הן חוויות אוניברסאליות אבל הן גם לא אחידות. רפואה היא מדע שמושפע במיוחד ממציאות חברתית, תרבותית ופוליטית. ההתמודדויות עם מגיפת הקורונה, למשל ההתייחסויות למסיכות, לחיסונים ולסגרים, המחישו לנו את מגוון התפיסות והפרקטיקות שמעצבות את הבחירות שלנו בכל הקשור לבריאותנו.

כך בהווה וכך גם בעבר. בקורס נבחן את האופן שבו אנשים ונשים, מטפלים ומטופלים, הבינו חולי, בריאות וידע רפואי מהעת העתיקה ועד המאה ה-18. הקורס מתמקד באופן שאינו בלעדי במזרח התיכון ובאגן הים התיכון, אך במהלכו נלמד גם על רופאים, מחלות וחולים ממזרח אסיה ומאירופה בתקופות הטרום-מודרניות. ממקרים אלו נלמד על קשת הידע הרפואי ועל מגוון צורות היישום הקליני בתקופות היסטוריות קודמות. נוכל להבין כיצד נוצרו הרפואה ומערכת הבריאות המוכרת לנו היום מתוך מכלול של הצלחות ותגליות אבל גם כישלונות.

הקורס נלמד באופן היברידי, כלומר חלקו נלמד באופן מקוון וחלקו במפגשים בכיתה. המטלות בקורס הן נוכחות חובה בשיעורים, הגשת מטלות כתובות במהלך הסמסטר של התנסות במחקר היסטורי, השתתפות בפורומים המקוונים, ועבודה מסכמת בסוף הקורס.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00