חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1200-01
שם הקורס בשמיים ובארץ: על דת וכלכלה בהיסטוריה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה ד"ר ירון כהן-צמחצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yctc@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין גילמן מדעי הרוח
חדר 458
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ותנו לקיסר את אשר לקיסר ? קריאה זו מהדהדת מזה 2000 שנה ברחבי העולם המערבי ועדין שואפת להסדיר את דרכיו של האדם בעולם. לקריאה זו יש גם משמעות ליחסי דת וכלכלה: היא קוראת להפרדה בין הספירות ומבקשת להציב ביניהם חומה ? זה לעולם הבא וזה לעולם הזה. זה עולם הרוח וזה עולם הרווח. זה עולם הדת וזה עולם הכלכלה.

אך היחסים בין הדת לכלכלה מורכבים יותר מקריאה זו. לעיתים אכן התיאולוגיה והמחשבה הכלכלית מבקשות ליישם הפרדה זו, אך בפועל אנו מגלים כי יש השפעה הדדית של זה על זה: הדת יוצרת צורות ואמונות כלכליות והכלכלה יוצרת טקסים ואמונות דתיות. ולעיתים אנו רואים (כמו אצל הנזירים מחד או תפיסה נאיבית של החילוניות) שיש דחייה של עולם אחד לטובת העולם האחר.

בקורס "דת וכלכלה" נבחן את הנושא מבחינת ההיבטים האנליטיים שלו ? יחסי הגומלין בין דת וכלכלה ? אך גם נראה כיצד דיכוטומיה זו בין העולמות ושבירתה באים לידי ביטוי בתקופות ובתרבויות שונות ובימינו.

תכני הלימוד:

- דת וכלכלה בעולם העתיק: היסודות הדתיים של הכלכלה; יהדות תנכית ותלמודית ? הכלכלה כנספח של המחשבה הדתית; גישות יווניות (אפלטון, אריסטו) הכלכלה כנספח של המחשבה המוסרית; גישות נוצריות (ברית חדשה, אוגוסטינוס, אקווינוס) ? על עשירים, עניים ומי יירש את העולם הבא.

- תקופת המדעים: שאלות על מהי דת ? גישות מרכזיות בחקר הדת (סוציולוגית, פסיכולוגית, מהותנית וכדומה) ושאלות על מהי כלכלה ? יסודות המחשבה הכלכלית בעבר ובהווה - על קפיטליזם, סוציאליזם ומה שביניהם.

- דת וכלכלה במחשבת העת החדשה: מאדם סמית ועד למחלוקת וובר-זומברט על מקורות הקפיטליזם

- דת וכלכלה במחשבת המאה ה-20: המחלוקת על החילון, והגלובליזציה של הכלכלה ושל הדתות

חובות הקורס:
? השתתפות פעילה בשיעורים וקריאת חומרי הלימוד

מטלת הסיום:
? מבחן בית/עבודה מסכמת. קריאה במאמר מהתחום וניתוחו בהתאם לשאלות מנחות וביחס לחומרי הלימוד של הקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00