חזרה

סילבוס

מספר קורס 0609-1201-01
שם הקורס מיתולוגיות בתרבות העכשווית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין -
חוגי מדעי הרוח
מרצה ד"ר ג'רמי פוגלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: jeremyfogel@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין רוזנברג יהדות
חדר 212
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התיאורטיקן הצרפתי רולאן בארת טען שמיתוסים מודרניים מתאפיינים בכך שהם תופעות שמוצגות כ"הכרחיות" או "טבעיות" למרות שהן לחלוטין היסטורית, תרבותית ופוליטית. תובנה זו שימשה בסיס לניתוחו המשפיע של מיתוסים בתרבות המודרנית, בין אם מרכזיותו הלכאורי של יין אדום לזהות הלאומית הצרפתית או התיאטרליות של ההיאבקות המקצועית. בארת שאף לבצע דה-נטורליזציה שמפרקת את המיתוס לכדי כוחות תרבותיים שקידמו אותו למטרותיהן.

בעקבות דוגמתו של בארת, וברוח המחשבה הביקורתית אותה ניתוחו משקף, קורס זה יחקור מיתולוגיות בתרבות העכשוית שלנו המוצגות כהכרחיות או טבעיות, למרות שהן למעשה קונסטרוקציות תרבותיות והיסטוריות שרירותיות. נדבר על מיתוסים כגון "הצבאר", "הצבא המסורי בעולם", "שוק חופשי", "עגלה ריקה", "פיראטיות" או "מות הפרטיות". הקורס ידגיש למידה אקטיבית, כאשר בעקבות ביסוס הרקע התיאורטי לניתוח ביקורתי של המיתוסים בשיעורים הראשונים, המשתתפים יתבקשו לבחור מיתוס ולפרק אותו בהרצאות קצרות בכיתה עליהם נקיים דיונים משותפים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00